Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri) Göreve Başlıyor!!!

Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri) Göreve Başlıyor!!!

Bölge Adliye Mahkemeleri Ve Bölge İdare Mahkemeleri Göreve Başlıyor!!!

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar’a göre 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25. Ve geçici 2. Maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mahkemeleri ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. Ve geçici 20. Maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge idare mahkemeleri tüm yurtta göreve başlıyor.

İstinaf nedir? İstinaf Mahkemeleri ile amaçlanan sonuç nedir?

İstinaf; “Yeniden başlamak” anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür.

İstinaf kanun yolu ile amaçlanan sonuç, daha güvenceli bir yargılama yapılmasıdır. İlk derece mahkemesi kararlarının tek dereceli kontrol (temyiz) yerine, iki ayrı üst denetim mekanizması tarafından incelenmesi daha doğru karar verilmesini sağlayacaktır. Bölge Adliye Mahkemesi yani İstinaf Mahkemeleri Yargıtay’ ın iş yükünün de hafiflemesini sağlayacaktır.

İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen karara karşı da koşulları varsa, temyiz incelemesi için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir. Ancak, mahkeme verilen kararı kendiliğinden (re’sen) İstinaf Mahkemesi’ ne göndermez,  yani taleple bağlılık kuralı temyizde olduğu gibi burada da geçerlidir.

HMK çerçevesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar hangileridir?

(1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

(2) Miktar veya değeri 1.500,00 Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir.

(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda 1.500,00Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.

(4) Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü 1.500,00 Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

(5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

Başvuru hangi koşullarda ve ne zaman yapılmalıdır?

İstinaf yolunun başvuru süresi ilamın taraflara tebliğinden itibaren iki haftadır. İlgili hükme göre aleyhine istinaf yoluna başvurulabilecek olan kararlar ilişkin şartlar şöyle özetlenebilecektir;

 • İlk derece mahkemesi kararı olması şartı
 • Nihai karar şartı
 • Belli meblağı geçme şartı ( istinaf sınırı) : bugün için: 1.500,00 Türk Lirası

Bölge Adliye Mahkemelerinin Yargı Çevresi

 1. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi:
 • İstanbul
 • Kırklareli
 • Edirne
 • Tekirdağ
 1. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Balıkesir
 • Kütahya
 • Bilecik
 • Yalova
 1. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi:
 • İzmir
 • Manisa
 • Uşak
 • Aydın
 • Denizli
 • Muğla
 1. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Ankara
 • Eskişehir
 • Karabük
 • Kastamonu
 • Çankırı
 • Kırıkkale
 • Kırşehir
 1. Konya Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Konya
 • Afyonkarahisar
 • Aksaray
 • Karaman
 1. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Samsun
 • Sinop
 • Amasya
 • Tokat
 • Ordu
 • Çorum
 1. Adana Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Adana
 • Mersin
 • Hatay
 • Osmaniye
 1. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Erzurum
 • Erzincan
 • Tunceli
 • Ağrı
 • Iğdır
 • Kars
 • Ardahan
 • Bayburt
 1. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Mardin
 • Batman
 • Siirt
 • Şırnak
 • Bingöl
 1. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Antalya
 • Burdur
 • Isparta
 1. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Gaziantep
 • Adıyaman
 • Kahramanmaraş
 • Kilis
 • Şanlıurfa
 1. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Kayseri
 • Malatya
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Sivas
 • Yozgat
 1. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Sakarya
 • Bartın
 • Bolu
 • Düzce
 • Kocaeli
 • Zonguldak
 1. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Trabzon
 • Artvin
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Rize
 1. Van Bölge Adliye Mahkemesi:
 • Van
 • Bitlis
 • Hakkari
 • Muş

 

Sonuç olarak; yeni düzenleme sayesinde istinaf aşamasında ek delil sunmak mümkün hale gelmiştir. Üst sınırı 5 yılı geçmeyen dosyalar artık doğrudan istinafa gidecek ve bu sayede ceza davalarının yüzde 91’i, hukuk davalarının yüzde 89’u, idari davaların yüzde 80’i istinafta kesinleşecektir.

Unutmayın ki, ilk dereceli mahkeme kararına göre davayı kaybetmiş olmanız, tüm haklarınızın bittiğini ve bu hususta artık yapılacak bir şey kalmadığını göstermez. Hak kaybına uğramamanız açısından temyiz ve istinaf mercileri hakkında bir avukata danışarak bilgi edinebilir, bu kanun yollarını da kullanarak hakkınızı elde edebilirsiniz.

 

Av. Selin TORUN

Bir Cevap Yazın

Avukat Selin Torun