Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Hukuk Büromuz; çalışmalarını, hukukun belirlediği çerçeveye dürüstlük ilkesiyle bağlı kalarak, mesleğin etik kurallarını aşmayan, detaycı ve titiz bir çalışma prensibi ile yerine getirir.

Uluslararası Hukuk:

* Yabancı ülkelerde verilmiş tahkim ve mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi

Yabancılar Hukuku

Oturma ve çalışma izni edinilmesi veya uzatılması ve gayrimenkul iktisabı konularında yabancılara hukuki destek ve danışmanlık sağlanması

Aile ve Miras Hukuku

  •  Evlilik öncesi anlaşmalar
  •  Boşanma
  • Velayet
  • Vasiyetname

İcra ve İflas Hukuku

  • Her türlü hukuki işlemden alacakların tahsili

İş Hukuku

  • İş sözleşmeleri
  • Hizmet sözleşmeleri
  • İş sözleşmelerinin feshi

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Anonim ve Limited Şirket Kuruluş ve Birleşmeleri

Kira Hukuku

Ceza Hukuku

Avukat Selin Torun