İŞÇİ ALACAĞI VE İŞE İADE TALEBİYLE AÇILAN DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK!!

İŞÇİ ALACAĞI VE İŞE İADE TALEBİYLE AÇILAN DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK!!

Hayatın her alanında olduğu gibi iş ilişkilerinde de uyuşmazlıklar söz konusu olabilir. İş uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk gibi uzlaşmacı çözüm yolları tercih edilebilir. Arabuluculukla, iş uyuşmazlıklarının kısa süre içinde ve daha az masrafla tarafsız bir üçüncü kişi ile çözümlenmesi amaçlanır.
5521 sayılı kanunun 3. maddesine göre; Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunludur. (Burada dikkat edilmesi gereken husus; yalnızca işçilerin açacakları davalarda zorunlu arabuluculuk yolunun varlığıdır. İşverenin işçi aleyhine açacağı davalarda arabuluculuğa başvuru zorunluluğu yoktur.)
Arabuluculuk Başvurusu karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna olacaktır. Eğer ki o yerde arabuluculuk bürosu mevcut değilse adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.
Arabulucu yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracaktır. Ancak bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilmektedir.
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durmakta ve hak düşürücü süreler işlememektedir.
Yıllık izin ücreti, Kıdem, İhbar ve Kötüniyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine aykırı davranılmasından kaynaklanan tazminatlarda zamanaşımı süresi 2 yıldır. Süre, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.
Zorunlu arabuluculuk ve zamanaşımı da dâhil olmak üzere getirilen değişiklikler 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. Derdest olan dava dosyaları bakımından zorunlu arabuluculuğa başvurulmamış olması dava şartı olarak aranmaz.
Son olarak önemle belirtilmelidir ki; arabulucuya başvurmanın zorunlu hale gelmiş olması, arabulucu yolu ile anlaşmanın da zorunlu olması demek değildir. Arabulucuya başvurulup, uyuşmazlığın mahkeme yolu ile de giderilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

 

Av. Selin TORUN

Bir Cevap Yazın

Avukat Selin Torun