YABANCILAR HUKUKU!

YABANCILAR HUKUKU!

Yabancılar Hukuku; ülkemize turistik gaye dışında yerleşme amacıyla gelen yabancıların hak ve özgürlüklerini düzenler. Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Vatandaşlık Kanunu 6. Md.’ye göre “Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.”

Vatandaşlık Kanunu 7. Md.’ye göre “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşlığı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.”

Yabancıların İkamet İzinleri

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunludur. İkamet izni başvurusu genel olarak yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.

Yabancıların Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için gerekli olan çalışma izinlerine ilişkin esas ve usuller 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da düzenlemiştir. Yapılan çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar, Türk veya akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar, en az üç yıl Türk vatandaşı ile evli kalan yabancılar çalışma izni kriterlerine tabi tutulmazlar.

Türkiye’de bağımsız olarak çalışacak yabancılara ise Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

Yabancıların Türkiye de Taşınmaz Edinmeleri

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri vatandaşlardan farklı bir prosedüre tabidir.

Tapu Kanununun 35’inci uyarınca;

“Karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edinebilirler.

Başvurular için gerekli belgeler;

  • Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
  • Uyruğunda bulunduğu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet vesikalık fotoğraf,
  • İstemde bulunan kişi vekil ise, temsile ilişkin vekâletname ile temsilcinin fotoğraflı kimlik belgesi ve vesikalık fotoğraf. Alıcılar açısından bizzat işleme katılmayanlar varsa, onları temsil eden temsilcilerin fotoğraflı kimlik belgeleri, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler.

Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunan şu ülke vatandaşları gayrimenkul sahibi olabilirler.

Almanya, A.B.D., Andora, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Bahamalar, Barbados, Belçika, Belize, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek, Bostwana, Brezilya, Danimarka, Dominik cumhuriyeti, Ekvator, Elsalvador, Estonya, Fildişi sahilleri, Filipinler, Fillandiya, Gana, Gine, Grenada, Fransa, Gabon, Guatemala, Guyana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Jamaika, Japonya, Kamerun, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore(Güney), Kosta Rika, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg ,Macaristan, Malavi, Malezya, Mali, Malta, Mauritius, Meksika, Monako, Moritanya, Mozambik, Nijerya, Nikaraga, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, San Marino, Senagal, Sırbistan-Karadağ, Singapur, Somali, Srilanka, Swaziland, Şili, Tanzanya, Uruguay, Venezuella, Yeni Zelanda, Yeşilburun Adaları, Yunanistan

Sadece bina mülkiyeti edinebilen ülkeler:

Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Çad, Çin, Fas, Gürcistan, İran, Kazakistan, Keny Kırgızistan, Makedonya, Mısır, Moldova, Nabimya, Özbekistan, Romanya, Rusya Fedreasyonu, Slovenya, Tacikistan, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün

Mülkiyet edinemeyen ülkeler:

Afganistan, Baheryn, Birleşik Arap Emirlikleri, Burma, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Eritre, Ermenistan, Etyopya, Fiji, Hindistan, Irak, İzlanda, Kamboçya, Katar, Kore(Kuzey), Kuveyt, Küba, Laos, Libya, Maldivler, Moğolistan, Nepal, Nijer, Oman, Papua Yeni Gine, Slovakya, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Vietnam, Yemen

Son olarak; farklı bir ülkenin hukuk sistemini tam olarak bilmesinin ve buna uygun işlemlerini yürütmesinin yabancı için zor olabileceğini hatırlatır, çalışma- ikamet izni alınması, vatandaşlık başvurusu yapılması, yabancıların yer aldığı ceza ve hukuk davaları, içinde yabancı bulunan evlilik sözleşmesi, boşanma davası, velayet işlemleri yapılması için büromuzun hukuki danışmanlık hizmeti  vermekte ve dava takibi yapmakta olduğunu bilgilerinize sunar, Türkiye’ de bulunan yabancıların hak kaybına uğramamaları için öncelikle haklarını iyi bilmeleri, gerekirse bu hususta uzman bir avukattan yardım almalarını tavsiye ederim.

 

Av. Selin TORUN

Bir Cevap Yazın

Avukat Selin Torun